Đánh giá sản phẩm
/ 1 đánh giá
  • Nguyễn Chí Đức
    Đánh giá 01/10/2009 - 11:32
    Chú này làm nhiệm vụ mở rộng phạm vi phát sóng.
    Le''st go.

Bạn đánh giá sản phẩm này bao nhiêu điểm ?

Gửi đánh giá