• Ảnh số  1 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 630 lít BDF-86V630

  • Ảnh số  2 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 630 lít BDF-86V630

  • Ảnh số  3 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 630 lít BDF-86V630

  • Ảnh số  4 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 630 lít BDF-86V630

  • Ảnh số  5 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 630 lít BDF-86V630

1 / 5 ảnh