• Ảnh số  1 - Tủ lạnh âm sâu loại nằm ngang -40℃ Biobase 390 lít BDF-40H390

  • Ảnh số  2 - Tủ lạnh âm sâu loại nằm ngang -40℃ Biobase 390 lít BDF-40H390

  • Ảnh số  3 - Tủ lạnh âm sâu loại nằm ngang -40℃ Biobase 390 lít BDF-40H390

  • Ảnh số  4 - Tủ lạnh âm sâu loại nằm ngang -40℃ Biobase 390 lít BDF-40H390

  • Ảnh số  5 - Tủ lạnh âm sâu loại nằm ngang -40℃ Biobase 390 lít BDF-40H390

1 / 5 ảnh