• Ảnh số  1 - Tủ lạnh âm sâu loại 2 ngăn -40oC 253 lít Biobase BDF-40V253

  • Ảnh số  2 - Tủ lạnh âm sâu loại 2 ngăn -40oC 253 lít Biobase BDF-40V253

  • Ảnh số  3 - Tủ lạnh âm sâu loại 2 ngăn -40oC 253 lít Biobase BDF-40V253

  • Ảnh số  4 - Tủ lạnh âm sâu loại 2 ngăn -40oC 253 lít Biobase BDF-40V253

1 / 4 ảnh