Tin tức liên quan
Không có tin tin tức liên quan đến Toshiba Satellite A205-S4639 (Intel Core 2 Duo T5300 1.73GHz, 2GB RAM, 280GB HDD, VGA NVIDIA Geforce Go 7300, 15.4 inch, Windows Vista Ultimate)