Tin tức liên quan
Không có tin tin tức liên quan đến Lenovo ThinkPad T400 (2768-BB1) (Intel Core 2 Duo T9400 2.53Ghz, 4GB RAM, 160GB HDD, VGA ATI Radeon HD 3450 / Intel GMA 4500MHD, 14.1 inch, Windows Vista Home Premium)