Đánh giá sản phẩm
/ 1 đánh giá
  • Lê Thị Hoa Liễu
    Đánh giá 15/12/2017 - 16:35 | Đã mua sản phẩm
    Ổn
    Hàng gửi đóng gói tốt, Giay tre 1 ngày. Mua loại Samsung 512 mà nhận được Kingmax 1g. Nói chung hàng vậy là tốt với mức giá. Nhưng máy mình không nhận được. Cảm ơn!

Bạn đánh giá sản phẩm này bao nhiêu điểm ?

Gửi đánh giá