Đánh giá sản phẩm
Rất tiếc! Chưa có đánh giá nào về sản phẩm HIPRO HP-E4009F5WR ATX V2.0 True 400W Power Supply

Bạn đánh giá sản phẩm này bao nhiêu điểm ?

Gửi đánh giá