Đánh giá sản phẩm
/ 1 đánh giá
  • Nguyen Thanh Ha
    Đánh giá 28/04/2016 - 22:21
    bạn đồng hành tuyệt vời của bạn
    Sản phẩm gồm 5 chi tiết với các kích thước khác nhau, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho từng mục đích khoan khác nhau cụ thể gồm 1 mũi Phi 4mm chiều dài phần khoan 40mm, tổng chiều dài 75mm - 1 mũi Phi 5mm chiều dài phần khoan 50mm, tổng chiều dài 85mm - 1 mũi Phi 6mm chiều dài phần khoan 60 mm, tổng chiều dài 100mm - 1 mũi Phi 8mm chiều dài phần khoan 80 mm, tổng chiều dài 120 mm – 1 mũi Phi 10mm chiều dài phần khoan 80 mm, tổng chiều dài 120 mm

Bạn đánh giá sản phẩm này bao nhiêu điểm ?

Gửi đánh giá