• Ảnh số  1 - Bộ 5 mũi khoan tường Impact Ø4, 5, 6, 8, 10mm Bosch 2608590090

  • Ảnh số  2 - Bộ 5 mũi khoan tường Impact Ø4, 5, 6, 8, 10mm Bosch 2608590090

  • Ảnh số  3 - Bộ 5 mũi khoan tường Impact Ø4, 5, 6, 8, 10mm Bosch 2608590090

  • Ảnh số  4 - Bộ 5 mũi khoan tường Impact Ø4, 5, 6, 8, 10mm Bosch 2608590090

  • Ảnh số  5 - Bộ 5 mũi khoan tường Impact Ø4, 5, 6, 8, 10mm Bosch 2608590090

1 / 5 ảnh