• Ảnh số  1 - Mũi đục đầu sao tự mài nhọn R-Tec 400 mm cho máy SDS Max Bosch 2608690103

1 / 1 ảnh