Đánh giá sản phẩm
/ 1 đánh giá
  • Hoàng Nhật...
    Đánh giá 17/03/2012 - 15:13
    thông tắc hàm cầu hiệu quả, dể sữ dụng
    chưa truc tiêp nhìn thấy
    nên dùng thường xuyên để tránh tắc hầm cầu như ơ nhà mình

Bạn đánh giá sản phẩm này bao nhiêu điểm ?

Gửi đánh giá