Đánh giá sản phẩm
Rất tiếc! Chưa có đánh giá nào về sản phẩm Asus ENGTX275/2DI/896MD3 (NVIDIA GeForce GTX 275, DDR3 896MB, 448 bits, PCI-E 2.0)

Bạn đánh giá sản phẩm này bao nhiêu điểm ?

Gửi đánh giá