Đánh giá sản phẩm
/ 1 đánh giá
  • Hồ Chí Thường
    Đánh giá 07/02/2012 - 15:37
    Giấc mơ SH125
    SH125 là giấc mơ và mong muốn có được của nhiều người
    Tốn xăng, tốn tiền cho vấn đề giải quyết phương tiện đi lại

Bạn đánh giá sản phẩm này bao nhiêu điểm ?

Gửi đánh giá