• Ảnh số  1 - Máy phát điện Massey Ferguson MF50 45kVA (MF950 Series, 3 pha - 50Hz)

1 / 1 ảnh