• Ảnh số  1 - Máy phát điện Massey Ferguson MF50 35kVA (MF950 Series, 1 pha - 50Hz)

1 / 1 ảnh