Tin tức liên quan
Không có tin tin tức liên quan đến Server Dell 12G PowerEdge R720xd Rack Server E5-2660 (2x Intel Xeon E5-2660 2.20GHz, RAM 12GB, HDD up to 38TB, 495W)