Luật Đầu Tư 2015 -2016, Luật Quản Lý Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào S

350.000

15 Đường 26 P16 Q8 Hcm
Luật doanh nghiệp - Luật đầu tư - Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nhgiệp áp dụng ngày 01/07/2015 và kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Tác Giả: Quang Minh (sưu tầm và hệ thống hóa)
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 444
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiếtLuật kinh doanh luật thương mại và văn bản mới nhất, hướng dẫn thi hành 2012
Tác Giả: Quốc huy
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 14x20.5cm
Trọng lượng: 320g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 300
Giá bán: 59,000 VNĐ | Chi tiếtCẩm nang pháp luật dành cho ngành công an nhân dân
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 436
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Luật hôn nhân gia đình được quốc hội thông qua khóa XIII và các văn bản hướng dẫn công tác hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 400
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Sổ tay công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển đảo
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Hệ thống toàn văn 18 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 hiệu lực thi hành năm 2015 -2016
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và các chế độ trợ cấp phụ cấp trong công an nhân dân công an xã , bảo vệ khu phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Tìm hiểu luật cư trú xuất cảnh nhâp cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 428
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Tìm hiểu luật hải quan 2014 song ngữ Việt Anh
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 438
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Tiiêu chuẩn quốc gia và quản lý chất lượng trong hạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
tìm hiểu quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm
Tác Giả: Thùy Linh, Việt Trinh 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 418
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
Tác Giả: Thùy Linh, Việt Trinh 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 426
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiếtchính sách quốc gia về đầu tư phát triển nông nghiệp nông d6an nông thôn 2014-2015
Tác Giả: Bộ tài chính 3/2014
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 496
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiếtLuật doanh nghiệp - Luật đầu tư - Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nhgiệp áp dụng ngày 01/07/2015 và kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 Mã sản phẩm: 1020095
 Tên sản phẩm : Luật doanh nghiệp - Luật đầu tư - Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nhgiệp áp dụng ngày 01/07/2015 và kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 Tác giả : Quang Minh (sưu tầm và hệ thống hóa)
 Nhà xuất bản : Tài chính 01/2015
 Năm xuất bản : 2015
 Kích thước : 20x28cm
 Trọng lượng : 2500g
 Hình thức bìa : Mềm
 Số trang : 444
 Giá sản phẩm: 350,000 VNĐ
 Nội dung: 
Chi tiết thông tin
Trong thời điểm nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn thì việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất quan trọng, việc này sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá đúng kết quả hoạt động của doanh nghiệp, xác định được những nguyên nhân tác động đến quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh, từ đó có những định hướng tốt hơn để giúp doanh nghiệp phát triển hiệu quả. 
    Ngày 26-11-2014, tại kỳ họp thứ VIII, khóa XIII Quốc hội thông qua 3 Luật có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tất cả đều có hiệu lực từ ngày 01-7-2015.
    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có rất nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp, Công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật; khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu...
    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 cũng có nhiều điểm mới như quy định thêm các đối tượng được ưu đãi đầu tư, bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới; quy định cụ thể các ngành, nghề ưu đãi.
    Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 quy định rõ về các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, bổ sung vốn nhà nước, các cơ chế về vốn, huy động vốn, thẩm quyền về vốn, quyết định đầu tư, quản lý nợ, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp....
    Bên cạnh đó, các Bộ có liên quan cũng ban hành các quy định pháp luật mới khác như: NĐ số 128/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; NĐ số 115/2014/NĐ-CP ngày 03-12-2014 Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước; TT số 29/2014/TT-NHNN ngày 09-10-2014 Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn...
    Để các doanh nghiệp kịp thời có những tài liệu trên, Nhà xuất bản tài chính cho xuất bản cuốn sách: "LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT ĐẦU TƯ – LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP (áp dụng ngày 01-7-2015)                                                                            VÀ KỸ NĂNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP"
    Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
    Phần I. Kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
    Phần II. Luật Doanh nghiệp được thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
    Phần III. Luật Đầu tư được thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
    Phần IV. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
    Phần V. Chế độ giám sát, kiểm tra, quản lý hoạt động doanh nghiệp
    Phần VI. Quy chế vay vốn ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 444 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015. Bình luận

0947 809 541
Mã số : 11562761
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 05/04/2035
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn