Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Xử Phạt Vi Phạm Mới Nhất

880.000

15 Đường 26 P16 Q8 Hcm

 

Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm mới nhất trong mọi lĩnh vực

 Mã sản phẩm: 8800095
 Tên sản phẩm : Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm mới nhất trong mọi lĩnh vực
 Tác giả : Nhiều tác giả
 Nhà xuất bản : Lao động
 Năm xuất bản : 2015
 Kích thước : 20x28cm
 Trọng lượng : 4000g
 Hình thức bìa : Mềm
 Số trang : 880000
 Giá sản phẩm: 880,000 VNĐ
 Nội dung: 
Chi tiết thông tin

Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp mọi người có ý thức hơn về hành động và trách nhiệm của mình. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. Để giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách “LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM MỚI NHẤT TRONG MỌI LĨNH VỰC”, bao gồm 2 tập.Nội dung TẬP 1 gồm những phần chính sau: Phần I. Quy định chung về xử lý vi phạm hành chính; Phần II. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tệ nạn xã hội và văn hóa - du lịch; Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề; Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ; Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện và khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão; Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng; Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Phần IX. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hợp tác xã; Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội; Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; Phần XII. Xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.Nội dung TẬP 2 gồm những phần chính sau: Phần I. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, sản xuất, buôn bán hàng giả; Phần II. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng; Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tiền tệ, ngân hàng; Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan; Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Phần IX. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, hoạt động ngành nông nghiệp và vật liệu nổ; Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu; hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ; Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và năng lượng nguyên tử.Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, là một tài liệu thực sự cần thiết cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các bạn đọc tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 1428 trang, Giá: 880.000đ/ bộ (Tập 1 giá: 450.000đ; Tập 2 giá: 430.000đ) . Nộp lưu chiểu quý III / 2015.
Chính sách thuế 2015, những quy định mới về các luật thuế - thuế tiêu thụ đặc biệt - thuế giá trị gia tăng - thuế thu nhập doanh nghiệp - luật quản lý thuế
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và các chế độ trợ cấp phụ cấp trong công an nhân dân công an xã , bảo vệ khu phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Gải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế và quy chế bảo lãnh , hỗ trợ vay vốn ngân hàng dành cho giám đốc doanh nghiệp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 45000
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn nghiệp vụ dành cho các bộ công đoàn doanh nghiệp năm 2015
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Bộ luật lao động chế độ bảo hiểm Việt Nam - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Chế độ tăng lương và văn bản hướng dẫn chi tiết 2015 ( Song ngữ Anh Việt)
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Chế độ thuế hiện hành - Luật sửa đổi bổ sung một số điều các luật về thuế - thuế thu nhập cá nhân , thuế thu nhập doanh nghiệp , thuế tiêu thụ đặ biệt , thuế giá trị gia tăng
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Sổ tay tra cứu các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở và những quy định mới nhất về quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường và hỗ trợ tái định cư
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Chính sách thuế 2015, hướng dẫn cắt giảm thủ tục hành chính thuế xác định thu nhập tính thuế, khai thuế, nộp thuế và giải đáp những vướng mắc về thuế
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu nội bộ, mua sắm, thanh quyết toán, quản lý công khai tài chính xây dựng dự toán trong tổ chức công đoàn dành cho cán bộ công đoàn các cấp 2014-2015
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Tuyển tập tham khảo các mẫu diễn văn , các bài phát biểu , các mẫu thư , mẫu hợp đồng áp dụng thiế thực hằng ngày trong doanh nghiệp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 460
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn nghiệp vụ thuế năm 2014
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 480
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Hồ Chí Minh với công tác giáo dục trong nhà trường
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19x27cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Cứng
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Chỉ dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác năm 2014 dành cho cán bộ công đoàn và chủ tịch công đoàn các cấp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19x27cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Cứng
Số trang: 430
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức ngành y tế
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 416
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Luật đất đai - luật nhà ở - hướng dẫn chi tiết thi hành và quy định mới nhất về giá đất bồi thường ; hỗ trợ tái định cư và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 2015
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Nhiệm vụ trọng tâm và công tác quản lý tài chính thu chi ngân sách trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Tác Giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 414
Giá bán: 345,000 VNĐ | Chi tiết
Hoạt động công doàn giáo dục và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 -2015
Tác Giả: Vũ Ngọc Thiên Ngân 
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 920
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập các bài diễn văn các bài phát biểu mẫu thư dành cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong quân đội
Tác Giả: Quí Lâm Kim Phượng
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiếtLuật đầu tư công , luật đấu thầu , quy định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết

Bình luận

0947 809 541
Mã số : 11954119
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn