Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017

350.000

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

http://nganbook.com

LH :0947.809.541

http://nganbook.com

nganbook.com

Bình luận bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

525,000 vnđ

Danh mục: Hình sự - Tòa Án - Tư Pháp - Luật sư - CA - Quân đội,
Nhà sản xuất:
Tình trạng: Còn hàng
SỐ LƯỢNG:
    
 ADD TO CART
 • CHI TIẾT
ĐỒNG CHỦ BIÊN:
TS. Trần Văn Biên - TS. Đinh Thế Hưng TẬP THỂ TÁC GIẢ:
1. TS. Trần Văn Biên - Viện Nhà nước và Pháp luật
2. TS. Đinh Thế Hưng - Viện Nhà nước và Pháp luật
3. TS. Nguyễn Ngọc Hải - Học viện Cảnh sát nhân dân
4. TS. Nguyễn Thị Lan - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
5. TS. Phan Thanh Hà - Viện Nhà nước và Pháp luật
6. TS. Lê Quang Thành - Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
7. ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Viện Nhà nước và Pháp luật
8. ThS. Nguyễn Ngọc Mai - Viện Nhà nước và Pháp luật
9. ThS. Lê Thị Hồng Xuân - Viện Nhà nước và Pháp luật
10. ThS. Bùi Thị Hường - Viện Nhà nước và Pháp luật
11. ThS. Lê Xuân Lục - Đại học Kiểm sát Hà Nội
12. ThS. Nguyễn Văn Thuyết - Học viện Cảnh sát nhân dân
13. ThS. Lê Xuân Sang - Học viện Cảnh sát nhân dân
14. ThS. Bùi Văn Nguyên - Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
15. ThS. Đinh Thị Sáu - Học viện Cảnh sát nhân dân
16. NCV. Lê Quang Thưởng - Viện Nhà nước và Pháp luật

LỜI GIỚI THIỆU Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã ban hành Bộ luật hình sự năm 2015 thay thế cho Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đồng thời Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết Nghị số 109/2015/QH13 về việc Thi hành Bộ luật hình sự. Theo đó, Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ có hiệu từ 1 tháng 7 năm 2016.
Tuy nhiên, do Bộ luật hình sự 2015 có nhiều sai sót, cần có thời gian sửa chữa, bổ sung, nên Bộ luật này đã bị hoãn thi hành theo quy định tại Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội. Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 thì Bộ luật hình sự năm 2015 (bao gồm cả phần sửa đổi, bổ sung năm 2017) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.
Khắc phục những bất cập của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Bộ luật hình sự năm 2015 đã thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng như: Đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình; khắc phục tình trạng hình sự hoá quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm; quy định là tội phạm đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện; bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi người được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh…
Để Bộ luật hình sự năm 2015 đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho việc nhận thức thống nhất trong áp dụng để giải quyết vụ án hình sự, cần thiết phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đúng đắn nội dung và tinh thần của nó.
Đáp ứng yêu cầu đó, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn Bình luận Khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Công trình này do các chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp hình sự đến từ các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy có uy tín ở Việt Nam như: Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kiểm sát Hà Nội biên soạn. 52
Sách có độ dày 680 trang, in bằng giấy fo INDO nhập khẩu , chất lượng đặc biệt, giá phát hành 525,000đ/1 cuốn .Xuất bản : 08/2017 .Mã: dsfsdf52500115

TÌM KIẾM : LUẬT-HÌNH-SỰ

 • SALE
  Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong bộ luật hình sự năm 2015 , được sửa đổi bổ sung năm 2017
  Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong bộ luật hình sự năm 2015 , được sửa đổi bổ sung năm 2017
  $100.00 380,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi sung năm 2017 , bộ luật tố tụng hình sự , luật tổ chức cac cơ quan điều tra hình sự , luật thi hành tạm giữ tạm giam , và các văn bản hướng dẫn thực hiện
  Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi sung năm 2017 , bộ luật tố tụng hình sự , luật tổ chức cac cơ quan điều tra hình sự , luật thi hành tạm giữ tạm giam , và các văn bản hướng dẫn thực hiện
  425,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • Quy trình giải quyết các vụ án hình sự , 420 câu hỏi đáp về bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự
  Quy trình giải quyết các vụ án hình sự , 420 câu hỏi đáp về bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự
  350,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • BỘ LUẬT HÌNH SỰ – BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – VĂN BẢN HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 VÀ LUẬT SỐ 12/2017/QH14 (HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01-01-2018)
  BỘ LUẬT HÌNH SỰ – BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – VĂN BẢN HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 VÀ LUẬT SỐ 12/2017/QH14 (HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01-01-2018)
  375,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • Bình luận chuyên sâu phần chung bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất (áp dụng từ năm 2018 )
  Bình luận chuyên sâu phần chung bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất (áp dụng từ năm 2018 )
  375,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 , bộ luật tố tụng hình sự , luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự , luật thi hành tạm giữ tạm giam
  Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 , bộ luật tố tụng hình sự , luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự , luật thi hành tạm giữ tạm giam
  425,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự 2015
  Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự 2015
  395,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • dạy So sánh bộ luật hình sự 1999 - 2015 được sửa đổi bổ sung năm và các văn bản hướng dẫn thi hành 2017 So sánh bộ luật hình sự 1999 - 2015 được sửa đổi bổ sung năm và các văn bản hướng dẫn thi hành 2017
  dạy So sánh bộ luật hình sự 1999 - 2015 được sửa đổi bổ sung năm và các văn bản hướng dẫn thi hành 2017 So sánh bộ luật hình sự 1999 - 2015 được sửa đổi bổ sung năm và các văn bản hướng dẫn thi hành 2017
  495 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • Bình luận bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017
  Bình luận bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017
  525,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • Bộ Luật hình sự , Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
  Bộ Luật hình sự , Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
  425,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • 	 Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong bộ luật hình sự
  Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong bộ luật hình sự
  395,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • Bình luận chuyên sâu bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017
  Bình luận chuyên sâu bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017
  375,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • SALE
  Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự năm 2015
  Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự năm 2015
  $100.00 280,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG
 • SALE
  Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017
  Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017
  $100.00 280,000 vnđ
  ĐẶT HÀNG

Bình luận

HẾT HẠN

Mã số : 15873364
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 18/01/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn