Cẩm Nang Dành Cho Hiệu Trưởng Trường Học Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục Quy Định Mới Về Công Tác Tổ Chức Hoạt Động Thanh Tra Và Chế Độ Thỉnh Giảng Trog Trường Học Năm 2013 -2014

335.000

308/1 Đường Nguyễn Duy Q8, Tp. Hồ Chí Minh


NGÂN LÊ BOOKS
Nhà sách trực tuyến www.sachnganle.com
15 đường 26. phường 16. quận 8 TPHCM
HOTLINE: 0123.456.0169 ; 0947.809.541

 
 

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng trường học Hướng dẫn thi hành luật giáo dục quy định mới về công tác tổ chức hoạt động thanh tra và chế độ thỉnh giảng trog trường học  năm  2013 -2014

 Mã sản phẩm: 1230001115
 Tên sản phẩm : Cẩm nang dành cho hiệu trưởng trường học Hướng dẫn thi hành luật giáo dục quy định mới về công tác tổ chức hoạt động thanh tra và chế độ thỉnh giảng trog trường học năm 2013 -2014
 Tác giả : Vũ Hoa Tươi
 Nhà xuất bản : Tài chính quí 3/2013
 Năm xuất bản : 2013
 Kích thước : 20x28 cm
 Trọng lượng : 2500g
 Hình thức bìa : Mềm
 Số trang : 428
 Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ
 Nội dung: 
Chi tiết thông tin
Nền giáo dục Việt Nam thời gian qua có bước phát triển quan trọng, đạt nhiều thành tựu góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà là sự nghiệp lớn lao của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc. Nhiều văn bản pháp quy của Chính phủ và Bộ giáo dục đào tạo cũng được ban hành nhằm đổi mới chính sách giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời tăng cường năng lực tổ chức, quản lý trong công tác giáo dục như: Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh ngày 19/6/2013 của Quốc hội. Quyết định 2402/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2013 Ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ giáo dục và đào tạo. Quyết định 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 Về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các Trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020. Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Thông tư 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục...
         Nhằm mục đích kịp thời tuyên truyền phổ biến những quy định pháp luật mới nhất trogn công tác quản lý giáo dục đào tạo. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC - QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ CHẾ ĐỘ THỈNH GIẢNG TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

         Phần 1: LUẬT GIÁO DỤC - LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

        Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY CHẾ ĐÀO TẠO, TUYỂN SINH, THI TỐT NGHIỆP, VĂN BẰNG.

          Phần 3: CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC.

          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC.

         Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ, THỈNH GIẢNG, THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO.

         Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN.

          Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI VỀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO.

         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Bình luận

0947 809 541
Mã số : 8534017
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 29/09/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn