Controll Unit|Wise Web-Based| Datalogger| Pds| Ppds| Modbus Gateway| Bộ Điều Khiển| Icp Das| Pitesco Vn

Liên hệ

D5 Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh


Công ty PITESCO chuyên phân phối các thiết bị công nghiệp tự động hóa như  điện công nghiệp, cảm biến, biến tần; PLC,...của các hãng Đức, Ý, Nhật,... 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ giá tốt.

Ms Xuân

Sales Dept

Cellphone: 0912.979.551                            

email: xuan.pitesco@gmail.com

 WISE Web-based PAC_ICP DAS_ Pitesco VietNam

WISE-70xx Serial_ICP DAS_ Pitesco VietNam

WISE-7105

8-channel Thermistor Input and 4-channel Isolated Digital Output PoE Module (RoHS)

WISE-7115

7-channel RTD Input with 3-wire RTD lead resistance elimination WISE PoE Controller (RoHS)

WISE-7117

8-channel Analog Input with High Voltage Protection and 4-channel Isolated Digital Output WISE PoE Controller (RoHS)

WISE-7118Z/S

10-channel Thermocouple Input with High Voltage Protection and 6-channel Isolated Digital Output WISE PoE Controller (RoHS) and DB-1820 daughter board

WISE-7118Z/S2

10-channel Thermocouple Input with High Voltage Protection and 6-channel Isolated Digital Output WISE PoE Controller (RoHS) and DN-1822 daughter board and 1.8m cable

WISE-7119

8-channel Analog Input with High Voltage Protection and 4-channel Isolated Digital Output WISE PoE Controller (RoHS)

WISE-7126

6-channel Analog Input, 2-channel Analog Output, 2-channel Digital Input And 2-channel Digital Output WISE PoE Controller (RoHS)

WISE-7142

16-channel Isolated Digital Output PoE Module

WISE-7144

8-channel Isolated Sink Type Open Collector Output and 8-channel Isolated Digital Input WISE PoE Controller (RoHS)

WISE-7151

16-channel Isolated Digital Input WISE PoE Controller (RoHS)

WISE-7152

8-channel Isolated Source Type Open Collector Output and 8-channel Isolated Digital Input PoE Module (RoHS)

WISE-7160

6-channel Power Relay Output and 6-channel Isolation Digital Input WISE PoE Controller (RoHS)

WISE-7167

8-Channel Power Relay Output WISE PoE Controller (RoHS)

WISE-40xx Serial_ICP DAS_ Pitesco VietNam

WISE-4000

3-channel Digital Input, 3-channel Digital Output, and 8-channel Analog Input WISE PoE Controller (RoHS) with GPRS Module

WISE-4000D

3-channel Digital Input, 3-channel Digital Output, and 8-channel Analog Input WISE PoE Controller (RoHS) with GPRS Module with LCD Display

WISE-5800_ICP DAS_ Pitesco VietNam

WISE-5800

User-defined I/O & Data Logger Module

WISE-5801

User-defined I/O & Data Logger Module with SMS Function

WISE-79xx Serial_ICP DAS_ Pitesco VietNam

WISE-7901

User-defined I/O Expansion PoE Module (RoHS)

WISE-7901D

User-defined I/O Expansion PoE Module with LED Display (RoHS)

WISE-7902

FRnet Remote I/O PoE Module

WISE-7902D

FRnet Remote I/O PoE Module with LED Display

PPDS Series – Programmable, PoE and Modbus Gateway_ICP DAS_ Pitesco VietNam

PPDS-700-MTCP_ICP DAS_ Pitesco VietNam

PPDS-720-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port and 1 RS-485 port

PPDS-720D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable

PPDS-721-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port and 1 RS-485 port

PPDS-721D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS)  Includes One CA-0910 Cable

PPDSM-721-MTCP CR

PPDS-721-MTCP with Metal Case

PPDSM-721D-MTCP CR

PPDSM-721D-MTCP CR with Metal Case

PPDS-732-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 2 RS-232 ports and 1 RS-485 port

PPDS-732D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 2 RS-232 port, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable

PPDSM-732-MTCP CR

PPDS-732-MTCP with Metal Case

PPDSM-732D-MTCP CR

PPDS-732D-MTCP CR with Metal Case

PPDS-734-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 1 RS-485 port and 1 RS-422/485 port

PPDS-734D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 1 RS-485 port, 1 RS-422/485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable

PPDSM-734-MTCP CR

PPDS-734-MTCP with Metal Case

PPDSM-734D-MTCP CR

PPDS-734D-MTCP CR with Metal Case

PPDS-742-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 3 RS-232 ports and 1 RS-485 port

PPDS-742D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 3 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable

PPDSM-742-MTCP CR

PPDS-742-MTCP with Metal Case

PPDSM-742D-MTCP CR

PPDS-742D-MTCP CR with Metal Case

PPDS-743-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 3 RS-232 ports and 1 RS-485 port

PPDS-743D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 3 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable

PPDSM-743-MTCP CR

PPDS-743-MTCP with Metal Case

PPDSM-743D-MTCP CR

PPDS-743D-MTCP CR with Metal Case

PPDS-752-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 4 RS-232 ports and 1 RS-485 port

PPDS-752D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 4 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable

PPDSM-752-MTCP CR

PPDS-752-MTCP with Metal Case

PPDSM-752D-MTCP CR

PPDS-752D-MTCP CR with Metal Case

PPDS-755-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port and 4 RS-485 ports

PPDS-755D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 4 RS-485 ports and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable

PPDSM-755-MTCP CR

PPDS-755-MTCP with Metal Case

PPDSM-755D-MTCP CR

PPDS-755D-MTCP CR with Metal Case

PPDS-762-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 5 RS-232 ports and 1 RS-485 port

PPDS-762D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 5 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable

PPDSM-762-MTCP CR

PPDS-762-MTCP with Metal Case

PPDSM-762D-MTCP CR

PPDS-762D-MTCP CR with Metal Case

PPDS-782-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 7 RS-232 ports and 1 RS-485 port

PPDS-782D-MTCP CR

Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 7 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable

PPDSM-782-MTCP CR

PPDS-782-MTCP with Metal Case

PPDSM-782D-MTCP CR

PPDS-782D-MTCP CR with Metal Case

PPDS-700-IP67 Series Programmable Device Servers_ICP DAS_ Pitesco VietNam

PPDS-742-IP67 CR

Programmable Device Server with 2 RS-232 ports, 2 RS-485 ports, PoE and IP67 Casing (RoHS)

PDS Series – Programmable_ICP DAS_ Pitesco VietNam

PDS-700 Series_ICP DAS_ Pitesco VietNam

PDS-720 CR

Programmable Device Server with one RS-232 and one RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDS-720D CR

Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDS-721 CR

Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485, six DI and seven DO ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-721 CR

PDS-721 CR with Metal Case

PDS-721D CR

Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485, six DI , seven DO ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-721D CR

PDS-721D CR with Metal Case

PDS-732 CR

Programmable Device Server with two RS-232, one RS-485, four DI and four DO ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-732 CR

PDS-732 CR with Metal Case

PDS-732D CR

Programmable Device Server with two RS-232, one RS-485, four DI , four DO ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-732D CR

PDS-732D CR with Metal Case

PDS-734 CR

Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485, one RS-422, four DI and four DO ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-734 CR

PDS-734 CR with Metal Case

PDS-734D CR

Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485, one RS-422, four DI , four DO ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-734D CR

PDS-734D CR with Metal Case

PDS-742 CR

Programmable Device Server with three RS-232 and one RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-742 CR

PDS-742 CR with Metal Case

PDS-742D CR

Programmable Device Server with three RS-232 , one RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-742D CR

PDS-742D CR with Metal Case

PDS-743 CR

Programmable Device Server with three RS-232, one RS-485, four DI and four DO ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-743 CR

PDS-743 CR with Metal Case

PDS-743D CR

Programmable Device Server with three RS-232, one RS-485, four DI , four DO ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-743D CR

PDS-743D CR with Metal Case

PDS-752 CR

Programmable Device Server with four RS-232 and one RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-752 CR

PDS-752 CR with Metal Case

PDS-752D CR

Programmable Device Server with four RS-232 , one RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-752D CR

PDS-752D CR with Metal Case

PDS-755 CR

Programmable Device Server with one RS-232 and four RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-755 CR

PDS-755 CR with Metal Case

PDS-755D CR

Programmable Device Server with one RS-232 , four RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-755D CR

PDS-755D CR with Metal Case

PDS-762 CR

Programmable Device Server with five RS-232 , one RS-485 ports and one DI and two DO ports  (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-762 CR

PDS-762 CR with Metal Case

PDS-762D CR

Programmable Device Server with five RS-232 one RS-485 ports and one DI and two DO ports and LED display  (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-762D CR

PDS-762D CR with Metal Case

PDS-782 CR

Programmable Device Server with seven RS-232 and one RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-782 CR

PDS-782 CR with Metal Case

PDS-782-25/D6 CR

Programmable Device Server with 7-port RS-232 and 1-port RS-485 (RoHS) Include one CA-0910 cable and one CA-9-2505D cable

PDS-782D CR

Programmable Device Server with seven RS-232 , one RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable

PDSM-782D CR

PDS-782D CR with Metal Case

PDS-782D-25/D6 CR

Programmable Device Server with 7-port RS-232 and 1-port RS-485 with LED display (RoHS) Include one CA-0910 cable and one CA-9-2505D cable

PDS-800 Series_ICP DAS_ Pitesco VietNam

PDS-811

Programmable Device Server with 1 Expansion Slot

PDS-821

Programmable Device Server with 2 Expansion Slots

PDS-842 CR

Programmable Device Server with 4 Expansion Slots

PDS-882 CR

Programmable Device Server with 8 Expansion Slots

PDS-220 Fx Series_ICP DAS_ Pitesco VietNam

PDS-220FT CR

Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485 and 1 Multi-mode ST Fiber Ports (RoHS)

PDS-220FC CR

Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485 and 1 Multi-mode SC Fiber Ports (RoHS)

PDS-220FCS CR

Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485 and 1 Single-mode SC Fiber Ports (RoHS)

PDS-220FCS-60 CR

Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485, and 1 Single-mode SC Fiber Ports (RoHS)

 

PDS-5105D-MTCP CR

Programmable Device Server with 10 RS-485 Ports, 2-Port Switch and LED Display (RoHS)

DS Series – Non-Programmable_ICP DAS_ Pitesco VietNam

DS-700 Series_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

DS-712 CR

Device Server with one RS-232 port

DS-715 CR

Device Server with one RS-422 / RS-485 port

tDS-700 Series_ICP DAS_ Pitesco VietNam

tDS-712 CR

Tiny Device Server with PoE and 1 RS-232 Port (RoHS)

tDS-722 CR

Tiny Device Server with PoE and 2 RS-232 Ports (RoHS)

tDS-732 CR

Tiny Device Server with PoE and 3 RS-232 Ports (RoHS)

tDS-715 CR

Tiny Device Server with PoE and 1 RS-422/485 Port (RoHS)

tDS-725 CR

Tiny Device Server with PoE and 2 RS-485 Ports (RoHS)

tDS-735 CR

Tiny Device Server with PoE and 3 RS-485 Ports (RoHS)

tDS-718 CR

Tiny Device Server with PoE and 1 RS-232/422/485 Port (RoHS)

tDS-724 CR

Tiny Device Server with PoE and 1 RS-232 and 1 RS-485 Ports (RoHS)

tDS-734 CR

Tiny Device Server with PoE and 2 RS-232 and 1 RS-485 Ports (RoHS)

I-7000 Serial_ICP DAS_ Pitesco VietNam

Intelligent Communication Controller_ICP DAS_ Pitesco VietNam

I-7521 CR

Intelligent Communication Controller with one RS-485 port and
one RS-232/RS-485 port

I-7521D CR

Intelligent Communication Controller with seven segment display 
one RS-485 port and one RS-232/RS-486 port

I-7522 CR

Intelligent Communication Controller with one RS-485 port,
one RS-232 port and one RS-232/RS-485 port

I-7522D CR

Intelligent Communication Controller with seven segment display
with one RS-485 port, one RS-232 port and one RS-232/RS-486 port

I-7522A CR

Intelligent Communication Controller with one RS-485 port,
one RS-232 port and one RS-422 port

I-7522AD CR

Intelligent Communication Controller with seven segment display
with one RS-485 port, one RS-232 port and one RS-423 port

I-7523 CR

Intelligent Communication Controller with one RS-485 port,
two RS-232 ports and one RS-232/RS-485 port

I-7523D CR

Intelligent Communication Controller with seven segment display with one RS-485 port, two RS-232 ports and one RS-232/RS-486 port

I-7524 CR

Intelligent Communication Controller with one RS-485 port,
three RS-232 ports and one RS-232/RS-485 port

I-7524D CR

Intelligent Communication Controller with seven segment display with one RS-485 port, three RS-232 ports and one RS-232/RS-486 port

I-7527 CR

Intelligent Communication Controller with one RS-485 port,
seven RS-232 port and one RS-232/RS-485 port

I-7527D CR

Intelligent Communication Controller with seven segment display with one RS-485 port, seven RS-232 port and one RS-232/RS-486 port

tM-7521 CR

Tiny Addressable Serial Converter with PoE and 1 RS-232 and 1 RS-485 Ports (RoHS)

tM-7522 CR

Tiny Addressable Serial Converter with PoE and 2 RS-232 and 1 RS-485 Ports (RoHS)

CAN Bus Gateway_ICP DAS_ Pitesco VietNam

I-7241D-G

DeviceNet/DCON Gateway

I-7242D-G

DeviceNet/DCON Gateway

I-7231D-G CR

CANopen/DCON Gateway

I-7232D-G CR

CANopen/Modbus RTU Gateway

GW-7243D-G CR

DeviceNet Slave / Modbus Master Gateway (RoHS)

GW-7433D-G CR

Modbus/TCP server to CANopen master Gateway

GW-7434D-G CR

Modbus/TCP server to DeviceNet master Gateway (RoHS)

RS-232 to CAN Converters Module_ICP DAS_ Pitesco VietNam

I-7530-G CR

Intelligent RS-232 to CAN converter

I-7530A-MR CR

Modbus RTU to CAN converter (RoHS)

I-7530A-G CR

Intelligent RS-232 / 485 / 422 to CAN converter

I-7530-FT-G CR

Intelligent RS-232/CAN low speed fault tolerance converter (RoHS)

I-7531-G CR

CAN bus isolated repeater

I-7532-G CR

Two-channel CAN Bus Isolated Bridge (RoHS)

I-7540D-G CR

CAN-Ethernet Gateway

I-7540D-MTCP CR

CAN to Ethernet / Modbus TCP / Modbus RTU Converter (RoHS)

I-7540D-WF CR

CAN to Wi-Fi Converter (RoHS)

I-7565-G CR

Intelligent USB to CAN converter (RoHS)

I-7565-H1-G CR

High Speed Intelligent USB to 1-port CAN bus converter (RoHS)

I-7565-H2-G CR

High Speed Intelligent USB to 2-port CAN bus converter (RoHS)

I-7565-CPM-G CR

Module with one CAN port, CANopen master library of VC++, 80186 80MHz CPU, 512K flash, 512K SRAM, 120Ω terminator resister selected by jumper.

I-7565-DNM-G CR

USB/DeviceNet Master communication Converter with D-sub 9-pin connector

USB to RS-232/422/485 Converters Module_ICP DAS_ Pitesco VietNam

I-7560 CR

USB to RS-232 Converter

tM-7561 CR

USB to Isolated RS-485 Converter (RoHS)

USB-2514 CR

USB to 4-Port RS-232 Converter(RoHS)

I-7561 CR

USB TO RS-232/422/485 Converter

I-7563 CR

USB to 3-Channel RS-485 Hub

EtherNet/IP Gateway Series_ICP DAS_ Pitesco VietNam

GW-7472 CR

EtherNet/IP to Modbus RTU gateway with PoE and 1 RS-422/485 (RoHS)


Thông tin chung

Hãng sản xuất ICP DAS
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0912 979 551
Mã số : 8311554
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn