Mark-10 Vietnam - Stc Vietnam - Mr51-10Z - Mr51-20Z - Mr51-50Z - Mr51-12

Liên hệ

10 Lô O, Kdc Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., Hcmc, Vietnam


 

 PLUG & TEST INDICATORS & SENSORS
M7IProfessional force / torque indicator, 110V
M5IAdvanced force / torque indicator, 110V
M3IBasic force / torque indicator, 110V
PTAPlug & TestTM user-configurable adapter, with software
MR01-50Force sensor, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N
MR01-100Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
MR01-200Force sensor, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN
MR01-500Force sensor, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
MR01-1000Force sensor, 1000 lbF / 16000 ozF / 500 kgF / 5000 N / 5 kN
MR01-2000Force sensor, 2000 lbF / 32000 ozF / 1000 kgF / 10000 N / 10 kN
MR01-5000Force sensor, 5000 lbF / 2500 kgF / 25000 N / 25 kN
MR01-10000Force sensor, 10000 lbF / 5000 kgF / 50000 N / 50 kN
MR02-100Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
MR02-200Force sensor, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN
MR02-500Force sensor, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
MR02-1000Force sensor, 1000 lbF / 16000 ozF / 500 kgF / 5000 N / 5 kN
MR02-2000Force sensor, 2000 lbF / 32000 ozF / 1000 kgF / 10000 N / 10 kN
MR02-5000Force sensor, 5000 lbF / 2500 kgF / 25000 N / 25 kN
MR02-10000Force sensor, 10000 lbF / 5000 kgF / 50000 N / 50 kN
MR03-025Force sensor, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN
MR03-05Force sensor, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN
MR03-2Force sensor, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N
MR03-5Force sensor, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N
MR03-10Force sensor, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N
MR03-20Force sensor, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N
MR03-50Force sensor, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N
MR03-100Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
MR04-025Force sensor, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN
MR04-05Force sensor, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN
MR04-2Force sensor, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N
MR04-5Force sensor, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N
MR04-10Force sensor, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N
MR04-20Force sensor, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N
MR04-50Force sensor, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N
MR04-100Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
MR05-500Force sensor, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
 MR50-10ZTorque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
 MR50-20ZTorque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR50-50ZTorque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR50-12Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR50-50Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR50-100Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
 AC1007Mounting kit, R50, table top
 MR51-10ZTorque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
 MR51-20ZTorque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR51-50ZTorque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR51-12Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR51-50Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR51-100Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
 AC1015Mounting kit, R51 to TST-Series test stands
G1016-1Jacobs chuck for R51, 0.028”-0.25” dia.
G1016-2Jacobs chuck for R51, 0.062”-0.375” dia.
G1016-3Jacobs chuck for R51, 0.078”-0.5” dia.
G1017Bit holder for 1/4” hex, for R51
 MR52-10ZTorque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
 MR52-20ZTorque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR52-50ZTorque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR52-12Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR52-50Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR52-100Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
AC1006Mounting kit, R52, table top
AC1014Jacobs chuck for R52, 0.062”-0.375” dia.
 MR53-10ZTorque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
 MR53-20ZTorque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR53-50ZTorque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR53-12Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR3-50Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR53-100Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
CT001Sample gripping jaws for TT01 / R53, pair
CT003Adjustable gripping jaws for TT01 / R53, pair
MR54-20Torque sensor, 20 lbFin / 1.5 lbFft / 320 ozFin / 220 Ncm / 2 Nm
MR54-50Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR54-100Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
MR54-200Torque sensor, 200 lbFin / 16 lbFft / 2300 kgFmm / 2200 Ncm / 22 Nm
MR54-400Torque sensor, 400 lbFin / 32 lbFft / 4600 kgFmm / 4500 Ncm / 45 Nm
MR54-1000Torque sensor, 1000 lbFin / 80 lbFft / 11500 kgFmm / 11000 Ncm / 110 Nm
MR54-5000Torque sensor, 5000 lbFin / 400 lbFft / 55 kgFm / 55000 Ncm / 550 Nm
AC1010Mounting kit, MR54-200 / 400, table top
AC1016Mounting kit, MR54-200 / 400, to TST-Series stands
MR55-20Torque sensor, 20 lbFin / 1.5 lbFft / 320 ozFin / 220 Ncm / 2 Nm
MR55-50Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR55-100Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
MR55-200Torque sensor, 200 lbFin / 16 lbFft / 2300 kgFmm / 2200 Ncm / 22 Nm
MR55-400Torque sensor, 400 lbFin / 32 lbFft / 4600 kgFmm / 4500 Ncm / 45 Nm
MR55-1000Torque sensor, 1000 lbFin / 80 lbFft / 11500 kgFmm / 11000 Ncm / 110 Nm
MR55-5000Torque sensor, 5000 lbFin / 400 lbFft / 55 kgFm / 55000 Ncm / 550 Nm


Bình luận

0919 191 931
Mã số : 11607938
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 15/04/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn