• Ảnh số  1 - Máy siêu âm 2D màu Mindray DP-5

  • Ảnh số  2 - Máy siêu âm 2D màu Mindray DP-5

1 / 2 ảnh