Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?

Mọi người trả  lời cho em câu hỏi này với ạ, phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?

Thích
Trả lời · 1
Khanh Tran
Khanh Tran 12 ngày

mối quan hệ giữa vật chất và ý thức như sau:

a) Vật chất quyết định ý thức:

– Vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất sinh ra ý thức, ý thức là chức năng của óc con người – dạng vật chất có tổ chức cao nhất của thế giới vật chất

– Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất vào óc con người. Thế giới vật chất là nguồn gốc khách quan của ý thức.

b) Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất:

– Ý thức có thể thức đẩy hoặc kìm hãm với một mức độ nhất định sự biến đổi của những điều kiện vật chất.

– Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động của con người. Con người dựa trên các tri thức về những quy luật khách quan mà đề ra mục tiêu, phương hướng thực hiện; xác định các phương pháp và bằng ý chí thực hiện mục tiêu ấy.

Sự tác động của ý thức đối với vật chất dù có đến mức độ nào đi chăng nữa thì nó vẫn phải dựa trên sự phản ánh thế giới vật chất.

c) Biểu hiện của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong đời sống xã hội là quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, trong đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và ý thức xã hội có tính độc lập tương đối tác động trở lại tồn tại xã hội. Ngoài ra, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức còn là cơ sở để xem xét các mối quan hệ khác nhau như: chủ thể và khách thể, lý luận và thực tiễn, điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan v.v..

Hỏi đáp đề xuất

Phân tích mối quan hệ thuận nghịch giữa tính thanh khoản và tính rủi ro của chứng khoán.Giúp mình với đi

tđh
tđh 11 năm
chứng khoán có 3 đặc điểm cơ bản là: tính thanh khoản, tính rủi ro và tính sinh lợi.giữa các đặc điểm này luôn có mối qu
Xem thêm

Anh chị giúp em câu này với: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng?

Thành Long
Thành Long 53 ngày
bạn vào bài này có cây trả lời đầy đủ luôn này https://vatgia.com/hoidap/4808/391651/cap-pham-tru-cai-chung-cai-rien
Xem thêm

Giúp mình phân tích MQH biện chứng giữa vật chất và ý thức.Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận,khoai ghê

do duy ha
do duy ha 10 năm
Trích dẫn: Từ bài viết của tuanbeo7 * Ý nghĩa pp luận: v/c quyết định ý thức, ýu thức là sự phản ánh cho nên tron
Xem thêm

Có thể cho em biết về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội của nước ta hiện nay

hao
hao 6 năm
1/ Tồn tại xã hội là phạm trù chỉ toàn bộ đời sống vật chất và những điều kiện vật chất của xã hội. Bao gồm hoàn cảnh
Xem thêm

Phân tích ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và vận dụng vào công cuộc đổi mới ở việt Nam từ năm 1986 đên nay

Công Chúa Nhỏ
Công Chúa Nhỏ 8 năm
Bài đầy đủ nek: LỜI MỞ ĐẦU Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng.
Xem thêm

Phân tích mối quan hệ giữa các đặc điểm chứng khoán(tính thanh khoản-tính rủi ro và tính rủi ro-tính sinh lời).help me

Tran Xuan Thai
Tran Xuan Thai 7 năm
Thanh khoản tốt = rủi ro giảm. Về lý thuyết thì Rủi ro cao = Lợi nhuận cao (sinh lời nhiều) nhưng thực tế thì không
Xem thêm

Giúp mình với đi: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỨNG KHOÁN :TÍNH THANH KHOẢN VÀ TÍNH RỦI RO,TÍNH RỦI RO VÀ TÍNH SINH LỜI.giúp với đi,biết là khó

Còi lười
Còi lười 11 năm
Thử phân tích TÍNH THANH KHOẢN VÀ TÍNH RỦI RO nhé! Chúng ta đã được biết tầm quan trọng của tiền mặt trong hoạt động k
Xem thêm

Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng

Ngọc Trần
Ngọc Trần 41 ngày
Em có thể vào link này tham khảo các ý làm bài nhé: https://vatgia.com/hoidap/4808/391649/phan-tich-quy-luat-luong-chat
Xem thêm

Sự khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thức?

Hung Nguyen
Hung Nguyen 2 ngày
Ở đây cần phân biệt quan niệm vật chất với tư cách là một phạm trù triết học với quan niệm của vật lý học và các khoa h
Xem thêm

Làm cho em bài tập triết: so sánh giữa vật chất và ý thức?

tun cua di
tun cua di 9 năm
Để có thể phân biệt vật chất và ý thức chúng ta cần xét vai trò của vật chất trong nguồn ra đời của ý thức. + theo ngu
Xem thêm
Logo VNP group
Logo bộ công thương